Program 2021 – 2022

Onsdag den 19. januar 2022

Foredraget er FLYTTET 

til 20. april 2022

Kl 19.00 i Højby Forsamlingshus

Foredrag med Anne Haubek og Thomas Ubbesen

”30 år efter Murens fald”

Anne Haubek og Thomas Ubbesen har med tog og bus gennemrejst store dele af den gamle østblok og har mødt og talt med  snesevis af ganske almindelige borgere fra Rusland til det gamle DDR. De vil fortælle om en ny og uigenkendelig hverdag for de mange mennesker, der var født ind i kommunismen  og pludselig skulle leve i en helt ny og fremmed virkelighed styret af  kapitalisme, individualisme og pengemagt.

Kaffe og småkager 20 kr.

 

Tirsdag den 8. februar 2022

Højby Forsamlingshus kl. 19.00
Sangaften med Provst Palle Jensen, Odense.

”Radiotider” er et syng-sammen arrangement, hvor Palle Jensen fortæller glimt fra dengang, radioen var et samlende midtpunkt for familien. Fortællingen krydres med fællessang og små prøver på samtidens musik.

Gerne tilmelding til Astrid

Kaffe og småkager 20 kr.

 

Tirsdag den 22. marts 2022

Højby Forsamlingshus kl. 19.00
Den årlige generalforsamling

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 8. marts 2022.

Efter generalforsamlingen og kaffebordet er der sang og underholdning ved Mogens Pedersen, der er kendt som lærer på bakkegårdens musikskole i Højby

Foreningen er vært ved aftenens kaffebord.