Højby Foredragsforening

Referat fra generalforsamlingen d. 21.03.24 i Sognehuset

55 medlemmer og bestyrelsen havde tilmeldt sig generalforsamlingen. Der deltog tre ikke
tilmeldte medlemmer. Fem tilmeldte medlemmer dukkede ikke op. Der blev dækket bord til
65, så der var rigeligt med kuverter.
Astrid bød medlemmerne velkommen og orienterede om aftenens forløb. Aftenens første
sang var ”Du kom med alt, hvad der var dig”. Herefter kunne generalforsamlingen gå i
gang.
Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Knud Kildahl, der blev valgt af forsamlingen.
Bestyrelsens beretning: Bente aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev
godkendt uden kommentarer. Se beretningen på foreningens hjemmeside.
Kassererens reviderede regnskab til godkendelse: Marianne fremlagde det reviderede
regnskab. Der blev knyttet en enkelt kommentar til restbetaling på 25 kr. for nyt medlem.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Næste års kontingent: Bestyrelsen orienterede om, at den havde besluttet at hæve
kontingentet fra 175 kr. til 200 kr. årligt grundet stigende priser på foredragsholderne.
Gæster betaler stadig 75 kr. og kaffe/te og kage koster 20 kr. Forslaget var ikke til
afstemning, da vedtægterne siger, at det er bestyrelsen, der fastsætter kontingentet.
Næste års program: Elin kunne gennemgå næste sæsons program, da menighedsrådet
også havde planlagt deres arrangement. Elin orienterede om, at foreningens udflugt bliver
udskiftet med et foredrag med Johnny Wøllekær fra Historiens hus. Dette foredrags
indhold er endnu ikke aftalt.
Valg til bestyrelsen: Torben Rasmussen og Bente Møller Andersen blev genvalgt.
Valg af suppleant: Villy Christiansen blev genvalgt.
Valg af revisor: Kirsten Jakobsen blev genvalgt.
Valg af revisorsuppleant: Herle Rasmussen blev genvalgt.
Evt: Intet.
Efter afsluttet generalforsamling blev der serveret kaffe og te, boller og lagkage.
Aftenens næste sang var ”Man binder os på mund og hånd”, inden Astrid kunne
introducere aftenens gæst Roya Moore. Roya fortalte om sin rejse i livet. Der blev under
foredraget flere gange spurgt ind til hendes fortælling.
Der var mulighed for at betale næste års kontingent, inden medlemmerne gik hjem.
Pladsen var trang omkring bordet, derfor var der ikke mange, der fik betalt. Der skal findes
en bedre løsning til næste generalforsamling.
Flere medlemmer tilmeldte sig årets udflugt. Der er p.t. 19 tilmeldte.
”Nu er jord og himmel stille” afsluttede stemningsfuldt dette års generalforsamling.
D. 23.03.2024
Bente Møller Andersen

Højby Foredragsforening er stiftet i 1905 som Ungdomsforening, for Højby og omegn!

Højby Foredragsforening afholder hvert år 7 arrangementer.

Det første arrangement foregår i samarbejde med Højby Kirke, der står for arrangementet med foredragsholder og andet indhold.

Aftenen starter normalt med en gudstjeneste i Højby Kirke, hvorefter resten af arrangementet foregår i Sognehuset incl. kaffebord.

I august eller september måned arrangeres en bustur med et kulturelt indhold til et museum eller historisk sted. Turen har normalt et maksimalt deltagerantal på 50 personer af hensyn til bustransporten. Der kræves en deltagerbetaling for turen til dækning af busleje og evt. entre på destinationen, ca. 150,- kr. pr. deltager.

Der bliver på udturen givet nogle baggrundsoplysninger og information om destinationen, hvorefter man på egen hånd kan udforske den. Der er medbragt kaffe og kage, som vi kan nyde på et egnet sted.

Vi har derefter en normal foredragsaften hver måned i oktober, november, januar og februar med en foredragsholder, der fortæller om spændende rejser, livsforløb eller andet interessant emne, der kan give os ny indsigt i livet og give inspiration til debatter og samtaler. Det kan også være med et musikalsk indslag, hvor vi ofte selv kan synge med eller nyde gode musikere og sangere. Aftenen inkluderer et kaffebord med kaffe / te og småkager, der koster 20 kr. pr. deltager.

I marts måned afholder vi generalforsamling, hvor der også er et musikalsk indslag, hvor vi også kan få brugt vore egne sangevner.

Til generalforsamlingen er foreningen vært for kaffebord med boller og lagkage.

 

Hvis du ønsker at blive medlem af Højby Foredragsforening, kan det gøres ved tilmelding til et af bestyrelsens medlemmer eller møde op på en foredragsaften.

Hvis man ønsker at deltage på en foredragsaften uden at være medlem, kan man møde op på aftenen og betale 75,- kr. for en aften.