Program 2024 – 2025

Foreløbeligt Program 2024 - 2025

Onsdag d. 28. august:
Arrangement i samarbejde med Højby Kirke

Gudstjeneste i Højby Kirke kl. 19.00

Derefter foredrag m.m. i Sognehuset.

Foredrag med sognepræst, forfatter og sangskriver Nikolaj Zeuthen, København:

”Langt fra Gud med digterpræst Nikolaj Zeuthen”

Onsdag d. 9. oktober:
 ”Danmark, smuglernes land.”
Niels Valdersdorf Jensen.    Museumsinspektør på Svendborg Museum.

Fortællinger om smugleriet, der florerede i stor grad i kystegnene, især på Sydfyn, fra 1700-tallet, hvor det især var te, kaffe og sukker til vor tid med færgeforbindelserne Faaborg – Gelting og Bagenkop – Kiel, hvor almindelige mennesker i stor grad forsøgte at få lidt ekstra med hjem. 

Torsdag d. 14. november:
”Historier, du aldrig glemmer.”
Sara Smed, Museumsleder, Danmarks Forsorgsmuseum.

Et foredrag om Nordens bedst bevarede Fattiggård, om socialpolitik og om Fattiggårdens skæbner. Hør om stedets første Fattiginspektør Kaptajn Hallas, om “Fattiggårdens Skræk” Peter Jørgensen, om Alma der boede bag murene i 45 år, og om hvorfor Marie blev afleveret af politiet en vinterdag, da hun blot var 11 år. 

Tirsdag d. 14. januar: 
“Kaffe og kager mellem krudt og kugler.”
Ruth Brik Christensen, leder af KFUM´s soldaterhjem.

Ruth Brik Christensen holder et levende foredrag om oplevelserne med og blandt udsendte danske soldater. I et krigsområde har Ruth ikke blot bagt brød, kage og brygget kaffe, hun har også lagt lyttende ører til soldaternes oplevelser og været en støttende skulder, når behovet meldte sig. Som leder af KFUM’s Soldaterhjem har Ruth hver aften givet små glimt af kristendommens trøst og budskab om kærlighed.

Ruth har både oplevet udsendte danske soldater i Irak, to forskellige steder i Afghanistan og i Libanon. I foråret 2010 åbnede hun et helt nyt soldaterhjem i et telt i MOB Price, Afghanistan, der fik en enorm popularitet, også blandt engelske og amerikanske soldater.

 Torsdag d. 6. februar:  
”Plus-alderen – den sjoveste måde at blive gammel på.”
Flemming Rishøj, tidligere præst, missionær og rejseleder.

”Hvis man er i 50érne eller ældre…. og vågner op om morgenen uden at der et eller andet, der gør ondt, så er man sandsynligvis død”.  Citat fra en svensk lægebrevkasse.

Et humoristisk – tankevækkende – livsbekræftende foredrag om at acceptere livet, som værende skønt og levende … også efter de 60, og at vi selv kan gøre rigtig meget til, at vi ”lever” selvom håret er gråt og benene lidt skæve.

Tirsdag d. 4. marts:
Foredrag med Johnny Wøllekær.
Johnny Wøllekær er stadsbibliotekar og er tilknyttet Historiens Hus.

Titlen på foredraget er ikke fastsat endnu, men Johnny Wøllekær fortæller levende og humoristisk om emner, der er tilknyttet Odense.          

 

 

Torsdag d. 20. marts:
Generalforsamling.

Efter kaffe med boller og lagkage er der underholdning ved Ole Kobbelgaard, præst ved Sdr. Nærå Valgmenighed.