Generalforsamling

 

Generalforsamling

Tirsdag 21.03.2023 kl. 19.00

i Højby Sognehus.

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Kassererens reviderede regnskab til godkendelse

4. Næste års kontingent – kontingentet er uændret 175,- kr. årligt

5. Næste års program

6. Indkomne forslag.

    Forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde min. 8 dage før generalforsamlingen

8. Valg til bestyrelsen – på valg er Marianne Koldby Larsen, Astrid Lægaard og Elin Lavsen –

     alle modtager genvalg         

9. Valg af suppleant – Villy Christiansen – modtager genvalg

10. Valg af revisorer – på valg er Lene Kristiansen – modtager genvalg

11. Valg af revisorsuppleant, Herle Rasmussen – modtager genvalg

12.  Evt. Herunder kan intet besluttes

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe/te, boller og lagkage.

Efterfølgende er der underholdning ved Sprogdoktoren, Anders W. Berthelsen.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at betale næste års kontingent.