Beretning

Beretning for Højby Foredragsforening sæson 2022-2023

Bestyrelsens arbejde:

Der har i denne sæson været afholdt fire bestyrelsesmøder. Mødernes indhold består hovedsagelig af planlægning af den enkelte foredragsaften, søge interessante foredragsholdere og evaluere foreningens aktiviteter.

Bestyrelsen har som sådan ikke en formand. De enkelte opgaver er uddelt på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Det er Astrid, der laver dagsordenerne til bestyrelsesmøderne. Det er også Astrid, der skriver til Højby Nyt, Hjælpsom i Højby og Kultunaut. Marianne er foreningens kasserer. Hun sørger for, at foreningens regninger til foredragsholdere og udgifter til foredragsaftenernes traktementer bliver betalt. Elin har i bestyrelsen ansvar for at passe foreningens hjemmeside, fremviseren i hallen og opdatere foreningens medlemslister. Torben er bestyrelsens nye medlem. Ligesom resten af bestyrelsen er han med til at finde egnede foredragsholdere og lave kontrakter. Undertegnede er bestyrelsens sekretær. I forbindelse med de enkelte arrangementer er der opgaver af praktisk art, der skal løses. Disse opgaver er vi fælles om. Der skal købes ind, stole og borde skal sættes op, dækkes borde, kaffe og te skal brygges, der skal vaskes op, og lokalet skal reetableres.

Årets arrangementer:

Årets første arrangement var ”Foredrag med Emmy Nellemann”. Dette arrangement blev afholdt i samarbejde med menighedsrådet d. 31. august. Arrangementet havde fin opbakning. Emmy Nellemann holdt et spændende foredrag med musisk ledsagelse af Højby Kirkes faste musikere.

Onsdag d. 12.oktober var der foredrag med Karen Konstatin Hansen. Emnet var ”Guldaldermalerne og min oldefar. Der var god tilslutning til at høre om denne vigtige periode i dansk kunsthistorie.

I november blev sæsonens mest besøgte arrangement afholdt. ”Firmaet” – den hemmelige efterretningstjeneste var et foredrag med Per Henrik Hansen fra Langelands Museum og Langelands Fortet. Arrangementet var yderst velbesøgt. 58 medlemmer og gæster udefra mødte op til denne aften.18. januar besøgte tidligere biskop Kresten Drejergaard foreningen med foredraget ”Det fynske sindelag, oplevet af en vendelbo”. Der var god opbakning denne aften, hvor der blev fortalt mange lune, sjove og underfundige anekdoter fra et langt liv i kirkens tjeneste.

Årets sidste foredragsaften d. 21. februar blev medlemmerne ført ud på en lang rejse til Sumatra. Foredraget havde titlen ”Øen Sumatra, landet af guld – en rigdom af natur og kultur”. På inspirerende vis fortalte Peer Faurskov Lund om sine mange rejser til denne del af verden.

Årets udflugt til Ollerup Gymnastikhøjskole kan opleves onsdag d. 26. april.

Næste års program er allerede planlagt. Vi er i mål med at engagere samtlige foredragsholdere til den kommende sæson.

Vi er tilbage i sognehuset. Det er vi tilfredse med. Rammerne passer fint til antallet af fremmødte medlemmer til årets arrangementer.

Bestyrelsen har besluttet, at næste års kontingent fortsat er 175 kr. Prisen for gæster er også forsat 75 kr. pr. arrangement, og kaffe/te koster 20 kr.

Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne orienterer sig på foreningens hjemmeside www.højby-foredragsforening.dk. Hjemmesiden sørger Flemming Lavsen for at opdatere, så medlemmerne kan se de sidste informationer og nyheder i foreningen. Tak for denne hjælp til Flemming Lavsen. Som tidligere nævnt sørger Astrid for at lave indlæg til ”Højby Nyt” og ”Hjælpsom i Højby”.

Det er ikke et krav men et ønske, at man på forhånd tilmelder sig et arrangement. Bestyrelsen ser gerne, at man tilmelder sig på forhånd til den person, der står i programmet. Dette vil lette det praktiske arbejde i forbindelse med det enkelte arrangement.

Bestyrelsen mangler mailadresser på en del medlemmer. Vi opfordrer til, at I efter generalforsamlingen oplyser bestyrelsen jeres mailadresse, hvis I har en.

Efter generalforsamlingen vil det være muligt at tegne nyt medlemskab til sæsonen 2023/2024.

Til sidst vil bestyrelsen takke foreningens medlemmer for god opbakning til sæsonens foredragsaftener. Tak for den gode modtagelse af MobilePay Box. Tak for jeres hjælp med oprydning af service, borde og stole.

Hermed overdrager jeg beretningen til generalforsamlingen.

Højby d. 21.03.23.

 

.